Ons buurtleven

Met de buurt ontwikkelen via onsbuurtleven.nl

Als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar met hart voor de stad is Synchroon al 75 jaar actief in de stad. Met Buurtleven! vertelt Synchroon hoe ze als partner bijdraagt aan een succesvolle (her)ontwikkeling van bestaande wijken en buurten waar een een combinatie van verouderde woningen, leefbaarheidsproblemen en weinig zelf- en samenredzaamheid de woonbeleving negatief beinvloed.

Synchroon ziet de betrokken ondernemers en bewoners als cruciaal voor het verrijken van een stedenbouwkundig, programmatisch en functioneel plan. Dat is wijkontwikkeling vanuit buurtperspectief. Met de buurt en voor de buurt ontwikkelen “ontwikkelen met de wijk”,is de beste garantie voor een plan dat werkelijk meerwaarde heeft voor de mensen die er wonen. De buurt specifieke onsbuurtleven.nl websites worden hiervoor ingezet.

 

Een buurt leeft vooral door haar bewoners

 

Voor een ongedeelde stad

Vanuit wijk- en buurtwaarde

Je sterke punten gebruiken is altijd een goed idee. Dus ook bij wijk- en buurtontwikkeling. Daarom nemen we de sterke kanten van een wijk of buurt als uitgangspunt. De dingen waar bewoners en ondernemers trots op zijn en die ze graag willen behouden. Die trots is een verbindend element waar we op voortbouwen. Om helder te krijgen wat precies die unieke ‘wijk- of buurtwaarde’ is en waar de kansen en knelpunten liggen, brengen we bij de wijkanalyse niet alleen harde, maar ook zachte data in kaart. Dat doen we op basis van gesprekken in een buurt of wijk.

Onze aanpak