Ons buurtleven

Onze aanpak

Ontwikkelen met de wijk

Niemand weet beter wat in de omgeving speelt en nodig is, dan de mensen die er wonen en werken. Dat buurtperspectief is onbetaalbaar. Daarom geven wij de bestaande en nieuwe bewoners en ondernemers een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun eigen wijk en buurt. De aanpak ‘ontwikkelen met de wijk’ bestaat uit drie onderdelen: de uitgangspunten, de rol van de bewoner en de participatieloop.

1. De vijf uitgangspunten van 'ontwikkelen met de wijk'

1. We ontwikkelen vanuit wijk- en buurtwaarden;
2. De bewoner is expert van het buurtleven;
3. Bewoners doen en denken mee op thema’s bepalend voor hun buurtleven;
4. We betrekken zoveel mogelijk doelgroepen; en
5. We communiceren eerlijk en transparant in begrijpelijke taal.

2. De rol van de bewoner

Meekijken
1. Meekijken
De basis is dat alle mensen in en om de wijk goed geïnformeerd worden.
Meedoen
2. Meedoen
We betrekken zoveel mogelijk wijk- en buurtbewoners om de professional te voeden met informatie over hun buurtleven. #onsbuurtleven.
Meedoen
3. Meedenken
Actieve buurtbewoners en stadmakers met kennis en ideeën zijn onze buurt- en wijkexperts en denken actief mee in de planvorming.

Een succesvolle buurtaanpak vereist integrale maatregelen op verschillende gebieden. Dit zijn de acties die het verschil gaan maken.

De participatieloop

De participatieloop doorlopen we meerdere keren. In ieder geval één keer in elke fase van een ontwikkeling.

1. Voorbereiden
Samen met betrokken partijen
bepalen we het participatiedoel
en de participatieruimte.

5. Activeren
We gaan actief aan de slag met de
opgehaalde input door deze in onze
plannen te implementeren en ruimte
te maken voor buurtinitiatieven.

3. Verdiepen & vertalen
We gaan dieper in op de
opgehaalde informatie en vertalen
die in concrete producten.

1. Voorbereiden
Samen met betrokken partijen
bepalen we het participatiedoel
en de participatieruimte.

2. Breed ophalen
We halen altijd breed input op.
Daarbij doen we ons best om alle
doelgroepen te betrekken.

3. Verdiepen & vertalen
We gaan dieper in op de
opgehaalde informatie en vertalen
die in concrete producten.

2. Breed ophalen
We halen altijd breed input op.
Daarbij doen we ons best om alle
doelgroepen te betrekken.

4. Terugkoppelen
We zorgen voor een eerlijke
en begrijpelijke terugkoppeling.
Dit doen we het liefst visueel.

4. Terugkoppelen
We zorgen voor een eerlijke
en begrijpelijke terugkoppeling.
Dit doen we het liefst visueel.

5. Activeren
We gaan actief aan de slag met de
opgehaalde input door deze in onze
plannen te implementeren en ruimte
te maken voor buurtinitiatieven.

Ons buurtleven - Amsterdam

De achterliggende gedachte is dat het belangrijk is om vanuit verschillende perspectieven – en dus van een grote groep bewoners en ondernemers – input te krijgen voor het plan (breed ophalen, bewoner/ondernemer als mee-doener) en ook te zorgen dat de grote groep altijd op de hoogte wordt gebracht van de uitkomsten (breed terugkoppelen, bewoner als mee-kijker). Na stap 2 vindt een verdieping plaats op de opgehaalde informatie. Dit gebeurt in kleiner gezelschap met experts en/of betrokken bewoners en ondernemers (bewoner/ondernemer als mee-denker). De verdiepingsslag zorgt voor een verhoging van de kwaliteit van het opgehaalde. Uiteindelijk ga je altijd actief met de input aan de slag; in het plan, of misschien al als een verbetering in de tijdelijke of huidige situatie (activeren).

Onze participatieloop

Ons buurtleven - Opa - Onze aanpak

De participatie loop

Participeren doen we door de stappen van de participatieloop te volgen. De participatieloop kan één of meerdere keren worden doorlopen afhankelijk van het project en de fase waarin het project zit. Het proces ontwikkelen met de wijk bestaat uit vijf stappen: 1. Voorbereiden 2. Breed ophalen 3. Verdiepen & vertalen 4. Breed terugkoppelen 5. Activeren